Thìn – Rồng Phong Thủy

Rồng vàng (Thìn phong thủy) bột đá đế gỗ Hồng Kông lớn phú quý uy quyền A154

Rồng vàng bột đá đế gỗ lớn Hồng Kông phú quý A154 + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá mạ vàng trên đế gỗ lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 22cm x 38cm + Khối lượng: 4.9kg + Ý nghĩa: củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, giàu sang phú quý. more »

Rồng xanh (Thìn phong thủy) ôm bắp cải bột đá màu Hồng Kông địa vị tăng cường A145

Rồng xanh bột đá ôm bắp cải đế thủy tinh Hồng Kông tài lộc A145 + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh ôm bắp cải bột đá màu, trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 17cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, giàu more »

Rồng xanh (Thìn phong thủy) bột đá màu Hông Kông địa vị uy quyền A147

Rồng xanh bột đá đế thủy tinh Hông Kông uy quyền A147 + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu, trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 8cm x 10.5cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, giàu sang phú quý. more »

Rồng vàng (Thìn phong thủy) bột đá Hồng Kông phú quý giàu sang A155

Rồng vàng bột đá trên đế gỗ Hồng Kông giàu sang A155 + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng vàng bột đá mạ vàng, trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 9.5cm x 19.5cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, giàu sang phú quý. more »

Long phụng sum vầy đá màu Hồng Kông hạnh phúc viên mãn A153

Long phụng sum vầy bột đá màu Hồng Kông mang lại điềm lành A153 + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Long Phụng bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30.5cm x 18cm x 43cm + Khối lượng: 4.55kg + Ý nghĩa: Mang lại điềm lành, may mắn cho gia đình, cầu tài lộc, tránh tiểu nhân. Và là biểu tượng cho more »

Rồng xanh (Thìn phong thủy) đá Lam Ngọc Hồng Kông lớn hóa sát quyền lực H040

Rồng xanh phong thủy đá Lam Ngọc lớn Hồng Kông hóa sát H040 + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 4cm x 16cm + Khối lượng: 1565g + Ý nghĩa: hóa giải kẻ tiểu nhân thị phi, hóa sát, củng cố quyền lực địa vị, thăng quan tiến chức. + Cách more »

Long mã vàng kim bên bồn tụ bảo Hồng Kông tác lộc A150

Long mã vàng kim ôm bồn tụ bảo Hồng Kông chiêu tài A150 + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng long mã (rồng và ngựa) ôm bồn tụ bảo, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 45.5cm + Khối lượng: 5.75kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của quyền lực địa vị được củng cố, hóa more »

Tượng Long Phụng đồng nguyên chất Hồng Kong lớn hạnh phúc tuyệt vời D150

Tượng Long Phụng đồng nguyên chất lớn Hồng Kong hạnh phúc D150 + Chất liệu và hoàn thiện: Long Phụng đồng lớn, đồng nguyên chất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20,5cm x 6,5cm x 17,5cm + Khối lượng: 1.9 kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt vời của hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn thịnh vượng về công danh, tài more »