Tử Vi 2016 Tuổi Dậu

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: La Hầu; Thị Phi Đau Ốm HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1962 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh Tướng tinh : Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Nhà đất lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: