Tử Vi 2016 Tuổi Dậu

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương Tướng tinh: Con cua Con dòng : Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy ( Nước trong giếng ) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, Tài lộc tốt HẠN : Toán Tận :Phòng

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: La Hầu; Thị Phi Đau Ốm HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu.