Tử Vi 2016 Tuổi Hợi

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Hợi 70 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 22-1-1947 đến 09-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Heo Đá Mắt Mèo Tướng tinh : Con Dơi Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Dương: May mắn, tài lộc tốt HẠN: Địa Võng: Nhiều âu lo.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Cổ Miến Điện Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng ốm đau VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền ( Trâu