Tử Vi 2016 Tuổi Mùi

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Trên Cầu Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Gà, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh về tim mạch, huyết áp

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Lát Đá Mã Não Thạch Anh Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, Tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, tai nạn VẬN NIÊN