Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Đồng Có Cánh Tướng tinh: Con Cáo, con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Mộc Đức: An vui, Tài lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa Trung Kim (Vàng trong Cát) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Toán Tận: Trắc trở, phòng tai nạn VẬN