Tử Vi 2016 Tuổi Sửu

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế.