Tử Vi 2016 Tuổi Thìn

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổ MẠNG: Phú đăng Hỏa (lửa cây đèn hải đăng) SAO: Thái Bạch. (Hao Tốn – ốm đau). HẠN: Thiên La

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn. (Rối Rắm – ốm đau)