Tử Vi 2016 Tuổi Thìn

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thổ tú: Rối rắm, lo buồn HẠN: Huỳnh Tuyền: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Xà ẩn Tĩn (Rắn bị

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn. (Rối Rắm – ốm đau)