Tử Vi 2016 Tuổi Tị

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO : Thái Âm. ( Danh Lộc – May mắn)

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô.(Ốm Đau-Rối Rắm). HẠN: Thiên Tinh.