Đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được nhiều câu hỏi về TPP, vai trò và quyền lợi của người lao động trong quá trình này. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam phải đảm bảo cho người lao động được hưởng thành quả trong quá trình thương mại quốc tế.

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Thủ tướng nêu rõ, với cách tiếp cận người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết họ phải được hưởng thành quả của quá trình này, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình toàn cầu hóa công bằng.
 

 
 

Hiệp định TPP là một Hiệp định FTA thế hệ mới có quy định nội dung về lao động nhưng không đưa ra tiêu chuẩn riêng mà chỉ áp dụng theo các tiêu chuẩn về lao động đã được nêu trong Tuyên bố năm 1998 về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thể hiện trong 8 công ước cơ bản với các nội dung chính: Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động và người sử dụng lao động; xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc; cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.

♦ Làm sao để tìm được Việc Làm nhanh nhất cũng như tìm kiếm nhà Tuyển Dụng phù hợp với khả năng của mình? Tham khảo ngay tin tức Việc Làm 24h của mangvieclam.com để có thêm thông tin ứng tuyển!

Việt Nam là thành viên của ILO từ năm 1992, đã phê chuẩn 5/8 công ước cơ bản của ILO (bao gồm các công ước số 29, 100, 111, 138 và 182) và đang chuẩn bị trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đối với 3 công ước cơ bản còn lại (các công ước số 87, 98 và 105). Các công ước trên đều có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các tiêu chuẩn lao động, như vậy Việt Nam vẫn đang thực hiện các quy định của ILO một cách chủ động.

Các tổ chức của người lao động phải tuân thủ Hiến pháp

Về quyền thành lập tổ chức đại diện của người lao động, theo Hiệp định TPP và cũng phù hợp với quy định của ILO, Việt Nam và tất cả các nước tham gia Hiệp định TPP phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. Tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động.

♦ Tham khảo thông tin về Viec Lam hoặc Việc Làm Nhanh để tự cho mình một cơ hội làm việc với những nhà tuyển dụng uy tín nhé!

Hiệp định TPP cũng như quy định của ILO đều khẳng định tất cả các tổ chức của người lao động phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước sở tại và theo các tiêu chuẩn của ILO. Đồng thời phải hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích và phương thức hoạt động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước để thực hiện quyền đại diện, bảo vệ cho các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại doanh nghiệp nơi họ làm việc thông qua các hình thức: Đối thoại, thương lượng tập thể, đình công và các hành động tập thể khác trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.

Theo cam kết trong Hiệp định TPP, chỉ riêng đối với Việt Nam được có thời gian chuẩn bị là 5 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực (tức là khoảng 7 năm kể từ khi ký hiệp định), các tổ chức của người lao động ở cấp cơ sở doanh nghiệp có thể gia nhập hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng trình tự đăng ký được pháp luật quy định một cách công khai, minh bạch. Tôn chỉ, mục đích, trình tự, thủ tục thành lập và phương thức hoạt động của các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn này cũng phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với các quy định của ILO.

>> Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tuyển dụng cho từng ngành riêng biệt dưới đây:

Công Nghệ Thông Tin
Bảo Vệ/Vệ Sĩ/An Ninh
Quảng Cáo/Marketing/PR
Lao Động Phổ Thông

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>