Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

Mức giá trị bán lại sau một thời gian sử dụng 3 hoặc 5 năm của những mẫu xe trong danh sách này được căn cứ vào số liệu doanh số hiện tại, điều kiện thị trường của từng mẫu và các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô.

khanhnq2012121103921817 0 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

Đánh giá của KBB được dựa trên cơ sở giá trị bị mất đi mà các chủ xe phải gánh chịu sau một thời gian sử dụng. KBB cho biết, tính trung bình các mẫu xe năm 2013 sẽ mất đi khoảng 61,8% giá trị sau 5 năm sử dụng. Mức giá trị bán lại sau một thời gian sử dụng 3 hoặc 5 năm của những mẫu xe trong danh sách này được căn cứ vào số liệu doanh số hiện tại, điều kiện thị trường của từng mẫu và các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô.

 • 1

  Toyota Scion tC đời 2013

  khanhnq201212110392256 1 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 60%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 46,5%

 • 2

  Honda Civic đời 2013

  khanhnq2012121103922105 2 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 62,5%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 46,9%

 • 3

  Lexus LX đời 2013

  khanhnq2012121103922154 3 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 65%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 47%

 • 5

  Toyota Land Cruiser đời 2013

  khanhnq2012121103922300 5 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 62%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 49%

 • 6

  Toyota 4Runner đời 2013

  khanhnq2012121103922350 6 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 66,7%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 49%

 • 7

  Honda CR-V đời 2013

  khanhnq2012121103922424 7 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 64,7%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 50,7%

 • 8

  Jeep Wrangler đời 2013

  khanhnq2012121103922498 8 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 67,6%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 55,4%

 • 9

  Toyota Tacoma đời 2013

  khanhnq2012121103922550 9 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 70,3%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 57%

 • 10

  Toyota FJ Cruiser đời 2013

  khanhnq2012121103922603 10 Những mẫu xe đi chán bán lại vẫn có giá trị cao

  Giá trị bán lại sau 3 năm: 76%

  Giá trị bán lại sau 5 năm: 63%.

  Chính sách
  Thị Trường
  Phong cách
  Pháp luật
  NHÀ ĐẤT

  BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

  BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

 •  

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>