Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

Wall Street Journal công bố 10 starup được định giá cao nhất thế giới, trong đó là những cái tên rất quen thuộc như: Dropbox, Pinterest, ,

10 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

1. Uber Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD

Nhà sáng lập: Travis Kalanick

9 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

2. Xiaomi

Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD

Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

8 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

3.

Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD

Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

7 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

4. Palantir

Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD

  • Vấn đề Tìm Việc hiện nay khá khó khăn, nhưng bạn đừng quá lo lắng,  Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD

Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

6 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

5. Snapchat

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD

Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

5 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

6. Didi Kuaidi

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD

Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

4 852a0 1 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

7. Flipkart

Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD

Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

3 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

8. Space X

Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD

Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

 

2 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

9. Pinterest

Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD

Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

1 852a0 Những startup đắt giá nhất thế giới bao gồm Uber, Xiaomi và Airbnb

10. Dropbox

Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD

Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD

Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi

Cần thêm thông tin về các cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>