Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Ngưu

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG : Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO : Kế Đô (Ốm đau- Rối rắm) HẠN: Thiên Tinh, (Đôi co hay tranh chấp) VẬN NIÊN : Cẩu cuồng

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ( Đất pha cát) SAO: Thái Âm.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Thái Dương.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô.(Ốm Đau-Rối Rắm). HẠN: Thiên Tinh.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) SAO : Thái Âm. ( Danh Lộc – May mắn)

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Có hại về máu huyết VẬN NIÊN: Hầu Thực

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thổ tú : Trở ngại, lo âu HẠN: Ngủ Mộ: Hao tài mất của VẬN NIÊN: Trư phòng Hỏa

2016 – Năm Bính Thân – Phong Thủy 2016 – Tử Vi 2016