Quá trình xây dựng nông thôn phải song song với việc bảo vệ môi trường.

Hiện cả nước có hơn 1.840 xã và 23 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nhưng tỉ lệ các xã đạt tiêu chí về môi trường lại chiếm tỉ lệ không cao. Thực tế này cho thấy việc trong quá trình xây dựng NTM tại nhiều địa phương là thách thức không nhỏ.

 

Chưa xác định là mục tiêu trọng tâm Thực tế xây dựng NTM tại nhiều địa phương cho thấy, để đạt được các tiêu chí về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân, hệ thống hạ tầng,… nhiều nơi sẵn sàng đánh đổi một vài chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường để sớm cán đích. Kết quả khảo sát của Trung ương khi thẩm tra các huyện đề xuất đạt chuẩn NTM cho thấy, tỉ lệ các xã đạt đủ và đúng 5 chỉ tiêu của tiêu chí số 17 – tiêu chí về môi trường còn thấp hơn nhiều so với báo cáo.

 

♠ Bạn đang cần Tìm Việc Làm hoặc Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống? Truy cập ngay website Mạng Việc Làm để có được những tin tức tuyển dụng được cập nhật thường xuyên!

 

 

Nguyên nhân do nguồn lực hạn chế nên các địa phương thường ưu tiên triển khai trước các tiêu chí về hạ tầng cơ bản, phát triển sản xuất… Nhiều thôn, xã chưa thực sự coi trọng công tác bảo vệ môi trường, chưa có đơn vị chuyên trách về thu gom rác thải; việc xử lý rác thải chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp hoặc đổ thải lộ thiên nên không đảm bảo vệ sinh môi trường; hầu hết nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề đều đổ trực tiếp ra môi trường, chảy vào ao, hồ, sông, suối… Những địa phương có các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuy có những cam kết về bảo vệ môi trường nhưng công tác giám sát của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế.

Lấy cộng đồng làm gốc

♠ Để có thể Tìm Việc nhanh chóng nhất, hãy tìm thông tin ở Mang Viec Lam để giành lấy cho mình một cơ hội!

Ông Hồ Xuân Hùng – cố vấn Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình xây dựng NTM cho rằng, để làm tốt tiêu chí môi trường nông thôn, cần có các tổ dịch vụ xã hội thu gom, vận chuyển xử lý chất thải, các doanh nghiệp tham gia phải là doanh nghiệp công ích. Ngoài ra, các tổ chức này phải có công nghệ phù hợp địa phương; có nguồn kinh phí đảm bảo. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả chính quyền địa phương và cộng đồng cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đoàn thể cấp cơ sở là rất cần thiết. Với mức bình quân 5 năm qua, đầu tư từ ngân sách trung ương chỉ đạt khoảng 1 tỉ đồng/xã, do đó rất khó cho các địa phương dành nguồn lực ưu tiên để thực hiện tốt tiêu chí môi trường.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nêu quan điểm, việc thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cần lấy cộng đồng dân cư làm gốc, nâng cao nhận thức người dân trong cải tạo môi trường sống, môi trường sản xuất từ hộ gia đình. Các cơ chế, chính sách cần được xem xét để phù hợp với đặc thù của địa phương. Các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải, chất thải rắn cần tiếp cận theo hướng cộng đồng tham gia, có nguồn thu đảm bảo tính bền vững. Tới đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ NNPTNT cần có đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện tốt tiêu chí này, rà soát lại các chính sách hiện hành để có những hướng dẫn cụ thể hơn, giúp các tỉnh, huyện và xã có cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông thôn.

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>