cầu tài thờ cúng

Nguồn gốc của thần tài với nhiều quan điểm khác nhau

Phạm Lãi cho rằng, nơi nay là nằm giữa thiên hạ, nếu làm ăn buôn bán tất sẽ tốt, từ đó có thể làm giàu, có thể sống nốt nửa đời còn lại. Và từ đó sống ở đó tự xưng là Đào Chu công. (“Đào” chính là gốm sứ hoặc có thể ám chỉ more »