chỉ số chất lượng cuộc sống

Top 11 quốc gia có chất lượng sống cao nhất thế giới

Dựa trên một cách tính mới không căn cứ vào GDP, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố danh sách 11 nước đứng đầu thế giới về chất lượng sống OECD đưa ra bảng xếp hạng này căn cứ vào “chỉ số chất lượng cuộc sống’’ bao gồm các more »