CPI

Lạm phát tại thị trường Trung Quốc đang có xu hướng chậm lại

Chi Lo, chiến lược gia cấp cao tại BNP Paribas Investment Partners nhận xét: “Kết quả này căn bản là trùng với nhận định của thị trường. Vì thế, tôi không cho rằng nó sẽ có nhiều ảnh hưởng hôm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các số liệu được tung ra gần đây, tình more »