hướng nhànăm 2017 cho gia chủ sinh năm 1948

xem hướng nhà năm 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 

Gia chủ tuổi mậu tý thuộc Đông tứ mệnh nên sinh sống, làm việc ở phương phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. gia chủ tuổi mậu tý không nên sinh sống tại các phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc và Tây Nam.. – Hướng nhà ảnh hưởng lớn đến môi trường làm việc và cư trú. more »