mơ thấy rồng bay vào chợ

Lý giải giấc mơ khi thấy rồng

MW-AO375_dragon_20111207201840_MG Mơ thấy rồng bay lên trời, thường là điềm quyền cao chức trọng, nổi danh thiên hạ. Mơ thấy rồng nằm dưới nước, thường là điềm thành công một cách dễ dàng. Mơ thấy rồng nằm trên cạn, thường là điềm tài lộc nhiều nhưng địa vị, chức tước không vững. Từ xưa, rồng được more »