nam mạng tuổi ngọ

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, tai nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 21-1-1996 đến 08-02-1967) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Xanh Trí Tại Thiên Lý Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời) SAO: Thiên LA: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao ( Ngựa trúng thương), xấu THIÊN

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền(Chuột về đồng),

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Xâu 5 Hồ Lô Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế.

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Sa trung Kim ( Vàng trong cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Bất lợi đường máu huyết VẬN NIÊN: Kê giáp