Phỏng vấn

Những câu hỏi phỏng vấn nào các nhà tuyển dụng hay sử dụng nhất?

Đây là một câu hỏi đánh lừa bạn, mục tiêu của câu hỏi này là kiểm tra lại xem bạn có thật sự làm những công việc mà bạn nói trước đây không. Ngòai ra còn xem xét năng lực của bạn như thế nào và chú ý đến những kinh nghiệm mà sắp tới more »

Phỏng vấn: Những lời khuyên không bao giờ cũ

Sẽ chẳng ai muốn làm việc với một người ù ì, chậm chạp cả. Vì thế, hãy luôn nghĩ xem bạn có thể làm gì để xuất hiện một cách tự tin và mạnh mẽ? Cười và duy trì liên lạc bằng ánh mắt. Ngồi thẳng lưng. Tránh nói bằng một giọng đều đều. Trả more »