thấy mình ăn thịt lươn trong mơ

Mơ thấy con lươn có phải là điềm tốt?

lc6b0c6a1n Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm. Thấy lươn chết là có buồn khổ, xúc động. Các con số liên quan đến giấc mơ: Con lươn: 56 – 90 – Chiêm bao thấy bắt được con lươn sống là lầm kẻ ác tâm. – Chiêm bao thấy bắt được more »