tử vi sự nghiệp mậu ngọ 2016 nam mạng

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền(Chuột về đồng),