tử vi tài chánh mậu tuất 2016 nam mạng

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam

Xem Thái Ất tử vi 2016 chính xác cho tuổi: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Tam Hợp Dần Ngọ Tuất Tướng tinh: Con Vượn Con dòng Thanh Đế, Phú quý MẠNG: Bình địa Mộc ( Cây sát đất) SAO: Thái Dương: May Mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên La: Rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng