ý nghĩa của giấc mơ thấy súng

Lý giải giấc mơ khi bạn thấy súng

131212_CRIME_GunDeathsKids.jpg.CROP.promo-mediumlarge Hình ảnh khẩu súng trong giấc mơ tượng trưng cho các mối quan hệ về quyền lực Giấc mơ thấy súng được giải thích dựa vào thái độ của người nằm mơ đối với vật này. Có những người không để tâm đến sức mạnh quyền lực của khẩu súng. Họ dùng nó như một more »